प्राक्टिकल लेखा तालिम

हाम्रो प्राक्टिकल लेखा तालिमको मूल उदेश्य नयाँ तथा कम गरी राखेका लेखापाल हरुलाई लेखा सम्बन्धि यथार्थपरक ज्ञान  र त्यसको शिप सिकाउने हो | यस लेखा तालिम मार्फत शैच्छिक ज्ञान भएका शिक्षीत युवा/युवतीहरुलाई शिक्षा र यथार्थ कामको बीच को खाडल हटाइ सक्षमताका साथ कम गर्न सक्ने सक्षम बनाउने हो | यस तालिम मार्फत दैनिक लेखा सम्बन्धि काम , रिपोर्ट , कर व्यवस्था ,कर कार्यालयको जानकारी , बैंक सम्बन्धि लेखा ,लेखा सफ्टवेरको ज्ञान, इन्टरभिउ तयारी लगायतमा ज्ञान पाउन सकिन्छ |

तालिमका प्रकारहरु

 
लेखा कोर्स : लेभल १/२
लेखा सफ्टवेयर तालिम
यथार्थपरक सिकाइ
विस्तृत लेखा तालिम
इन्टर्नसिपको व्यवस्था
 

सोधपुछका लागि                                                                                          साइन इन गरी काम रेक्वेस्ट गर्न