प्लेसमेन्ट सेवा

ग्लोब् एक्स प्लेसमेन्ट मार्फत हामी संग प्रशिक्षीत प्रशिक्षार्थिहरु , काममा आनुभब भएका ,लेखको पूर्ण ज्ञान भएका तथा लेखा र अर्थका परामर्सदाता तपाईका आबस्यकता अनुरुप उपलब्ध गराउद छौ |यदि तपाइको ब्यबसायलाइ लेखा र अर्थ संग सम्बन्धित कामका लागि जनशक्ति आबस्यक छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्न वा आबस्यकता पठाउन सक्नुहुनेछ | हामी तपाइलाई हामि संग उपलब्ध जनासक्तिको विवरण उपलब्ध गराउन सक्दछौ र इन्टरभिउ समेत को व्यवस्था गर्ने छौ |
 

जनशक्तिका प्रकारहरु

 
इन्टर्नसिपको लागि
तालिमप्राप्त जनशक्ति
अनुभवि लेखापाल
लेखा विशेषज्ञ

 

सोधपुछका लागि                                                                                                                                                                                             साइन इन गरी काम रेक्वेस्ट गर्न